Projekt ŁAPA

Cel główny projektu „ŁAPA – Międzyrzeckie Ślady Twórczości Młodzieżowej” wynika przede wszystkim z dążenia do wykreowania Międzyrzeca Podlaskiego jako ponadregionalnego centrum twórczości młodzieżowej. Istnieje potrzeba kreowania i promocji produktów kulturalno-turystycznych (w szczególności o charakterze eventowym) w Mieście Międzyrzec Podlaski tak, aby zaktywizować lokalną młodzież w kontekście wydarzeń kulturalnych oraz przyciągnąć młodzież z całego województwa lubelskiego, województw ościennych oraz z regionów przygranicznych państw sąsiednich.

 
Do realizacji przewidziane są następujące działania:

Stworzenie kulturalno-informacyjnego portalu internetowego dotyczącego projektu. Będzie miał on charakter społecznościowy skierowany do młodzieży. Wśród jego funkcjonalności będzie możliwość zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach oraz możliwość śledzenia wydarzeń kulturalnych i imprez dzięki web camerom. W serwisie młodzież będzie mogła prezentować swoją twórczość i prace.

Przeprowadzenie cyklu tematycznych warsztatów artystycznych dla młodzieży polegających na organizacji dwudniowych integracyjnych warsztatów artystycznych dla młodzieży w wieku 14-19 lat. Warsztaty będą się odbywały w MOK, a poprowadzi je popularna osoba, znana w sztuce polskiej. Uczestnicy warsztatów przyjadą do Międzyrzeca Cykl będzie się składał z czterech rodzajów warsztatów odbywających się corocznie: teatralno-kabaretowych, muzycznych, fotograficznych i malarskich. Pod koniec warsztatów wszystkie grupy dostaną zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu prac z tematu przewodniego do przygotowania we własnym zakresie w miejscu zamieszkania. Zadania konkursowe zostaną później zaprezentowane na Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej.

Przegląd Twórczości Młodzieżowej, będzie to dwudniowa, sobotnio-niedzielna impreza odbywająca się na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. W ramach Przeglądu zostaną zaprezentowane zadania konkursowe przygotowane przez uczestników wcześniejszych warsztatów. Pierwszego dnia – w sobotę – odbędzie się przegląd teatralno-kabaretowy w MOK. Jednocześnie zostaną tam wystawione obrazy biorące udział w konkursie. Zdjęcia konkursowe zostaną natomiast zaprezentowane w ekspozytorach zewnętrznych ustawionych w zespole pałacowo-parkowym Potockich. Drugiego dnia – w niedzielę – odbędzie się przegląd muzyczny na scenie ustawionej na rynku oraz będzie kontynuowana wystawa obrazów i zdjęć. Zadania konkursowe będą oceniane przez komisję, składającą się z przedstawicieli Miasta, przedstawicieli MOK oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin. W ramach konkursu zostanie wyłonionych po 3 finalistów z każdej kategorii, którzy zaprezentują się ponownie w finale konkursu na Festiwalu Twórczości Młodzieżowej. Wyniki w kategorii kabaretowo-teatralnej zostaną ogłoszone w sobotę, natomiast w kategorii muzycznej, fotograficznej i malarskiej w niedzielę.

Festiwalu Twórczości Młodzieżowej „ŁAPA”, będzie to dwudniowa, sobotnio-niedzielna impreza, która odbędzie się w drugim tygodniu września.W ramach wydarzenia, w części konkursowej zaprezentują się uczestnicy warsztatów – finaliści Przeglądu Twórczości Młodzieżowej. Oprócz nich, poza konkursem, zaprezentują się również inne chętne osoby i grupy, w szczególności lokalne. Pierwszego dnia – w sobotę – odbędzie się finał teatralno-kabaretowy w MOK. Obok występów konkursowych odbędą się również występy innych zgłoszonych grup. Jednocześnie w MOK zostaną wystawione obrazy finalistów i prace pozakonkursowe. Zdjęcia finałowe zostaną natomiast zaprezentowane w ekspozytorach zewnętrznych ustawionych w zespole pałacowo-parkowym Potockich. Na ekspozytorach, które nie będą prezentowały zdjęć konkursowych, zostanie przedstawiona foto-relacja z warsztatów i Przeglądu Twórczości Młodzieżowej. Drugiego dnia – w niedzielę – odbędzie się finał muzyczny na scenie ustawionej na rynku . Oprócz finalistów zaprezentują się również inne grupy, które zgłoszą wcześniej chęć udziału w imprezie. Jednocześnie będzie kontynuowana wystawa obrazów i zdjęć. Zadania prezentowane w finale będą oceniane przez jury, składające się z członków komisji oceniającej zadania konkursowe podczas Przeglądu Twórczości Młodzieżowej oraz prowadzących wcześniejsze warsztaty. Wyniki konkursu w każdej kategorii zostaną ogłoszone przez prowadzących dane warsztaty, którzy wręczą laureatom statuetki „Łapy” (złote, srebrne i brązowe). Przyznana zostanie również nagroda publiczności – „Czerwona Łapa”. Oprócz tego zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe związane z kategorią, w której przygotowali zadanie konkursowe. Po ogłoszeniu wyników na scenie wystąpi gwiazda muzyki.

Jedną z atrakcji Festiwalu będzie ceremonia odciskania dłoni na Promenadzie Gwiazd.